top of page

איריסים בצהוב לבן סגול

בדומה לזרעי הפרחים שאני מלקטת הטמונים באדמה במקום אפל, גם אני בניתי את עצמי מחדש מתוך תקופת יגון, עם הזרעים השולחים שורשים לעומק האדמה ופורצים את האדמה על מנת להגיע לאור, כך גם אני צומחת מתוך היצירה.

רכישת המוצג מתבצעת אל מול האמן.

זילינסקי & רוזן אינה גובה עמלה.

140x55cm

שמן על עץ, רקע דפי זהב. מרץ 2021.

bottom of page