top of page

איריס סגול ותורמוס הרים

בדומה לזרעי הפרחים שאני מלקטת הטמונים באדמה במקום אפל, גם אני בניתי את עצמי מחדש מתוך תקופת יגון, עם הזרעים השולחים שורשים לעומק האדמה ופורצים את האדמה על מנת להגיע לאור, כך גם אני צומחת מתוך היצירה.

רכישת המוצג מתבצעת אל מול האמן.

זילינסקי & רוזן אינה גובה עמלה.

50x70cm*2

שמן על נייר קראפט, מרץ 2021.

bottom of page