top of page

טביעה בחשיכה

ביצירה זו אני מנסה להביא לידי ביטוי התמסרות לתחושות אובדניות.

אישה עירומה, עוצמת עיניים ומרפה את גופה לחלוטין.
ההתמסרות המלאה להרפיה, היא בעצם ויתור מוחלט על ההצלחה לנצח את הדיכאון, דבר שמביא לטביעה בחשיכה תרתי משמע.

המים החשוכים המייצגים את הדיכאון מנצחים והמרדף מפסיק.

הסיפוק שהיא מקבלת מפעולת הוויתור הוא אין סופי ומשרה תחושת נחת עצומה.

רכישת המוצג מתבצעת אל מול האמן.

זילינסקי & רוזן אינה גובה עמלה.

120x120cm

שמן על קנווס, 2022.

bottom of page