להלן תקנון שימוש באתר

כללי

1. אתר "ז'ילינסקי-רוזן" (להלן: "האתר") שכתובתו הראשית : WWW.ZRP.CO.IL הנו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הלקוחות ברשת האינטרנט בישראל בלבד. האתר משמש לסחר אלקטרוני ורכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל

2. בעלת האתר הנה חברת "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ" ח.פ. 515186088 כתובת: רחוב עולי ציון 5 תל-אביב יפו. המנהלת את המכירות באתר זה תחת שם המותג ז'ילינסקי-רוזן רוקחות בשמים

3. פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים המוצעים באתר.

4. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

5. רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושבי ישראל בגיל 18 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים, תקינים ומדויקים כנדרש בטופס ההזמנה. ניתן גם לבצע רכישות שלא באמצעות כרטיס אשראי ע"י תיאום התשלום וההזמנה טלפונית.

6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון או מחלוקת עם חברת "ארצות דרך הבשמים בע"מ"

7. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

8. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ" ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

9. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

10. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

ט.ל.ח.

מדיניות שימוש ופרטיות

1. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.

2. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברת "ארצות דרך הבשמים בע"מ" לספק את המוצרים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים.

3. "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ" נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הלקוחות ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות פרוטוקול SSL.

4. בשום מקרה לא מעבירה "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ" נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב ופרטי הלקוח לרשות הדואר או לחברת המשלוחים לצורך ביצוע האספקה.

5. ניתן להצטרף למועדון הלקוחות ולרשימת תפוצת הדואר האלקטרוני של חברת "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ" ולקבל הודעות בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. ניתן גם להיגרע, בכל עת, מרשימת תפוצה זו. את ההצטרפות או הגריעה ניתן לבצע על ידי פניה באמצעות דוא"ל.

ט.ל.ח.

מדיניות רכישה ומוצרים

1. "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ" תציע לרכישה באתר מוצרים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי.

2. "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ" הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

3. כל המוצרים המוצעים באתר הם מקוריים, חדשים, באריזתם המקורית, ללא פגם, אלא אם צוין במפורש אחרת בכותרת המכירה או בתיאור המוצר.

4. "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי. במקרה כזה תודיע החברה ללקוח על ביטול העסקה, או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.

5. החברה עושה כמיטב יכולתה לספק ללקוחות באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. הפרטים המפורסמים באתר כוללים את תמונת המוצר, שם היצרן, הדגם,  פירוט מרכיבים מלא ככל האפשר ומשקל המוצר או תכולתו. עם זאת, התמונות המוצגות הנן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה.

6. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבעים / מרכיבי המוצר וכד'), הנתונים בכתב הם המחייבים.

7. המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.

8. "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

9. מחיר המוצרים באתר כולל משלוח דואר רגיל או רשום בישראל בלבד, אלא אם צוין אחרת.

10. במקרה של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של מוצר כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בספרי "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ", יקבע המחיר לפי ספרי "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ".
במקרה זה יהיה הצרכן זכאי לקבלת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר, באם יודיע בכתב על ביטול העסקה טרם שסופק לו המוצר, או באם יודיע לחברת "ארצות דרך הבשמים בע"מ" על ביטול העסקה תוך 14 יום ממועד שסופק לו המוצר, לפי המאוחר.

11. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה.

12. במסגרת ביצוע פעולת רכישה של מוצר באתר יהיה על כל מבצע הפעולה להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הנה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.

13. פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת מוצר באתר לרבות פרטי מבצע הפעולה באתר יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד הנתונים של "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ"
במקרה שהלקוח בוחר לבצע רכישה באתר באמצעות PAYPAL ("פייפאל") משלב המעבר לאתר הסליקה, תהיה האבטחה כפופה לשרת צד ג' זה ובאחריותו.

14. הלקוח בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

15. הלקוח רשאי לבחור שלא להזין פרטי אשראי ולשלם באמצעות "תשלום טלפוני". לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את האפשרות הנ"ל. התשלום הטלפוני יתבצע באמצעות כל סוגי כרטיסי האשראי. לביצוע חיוב בתשלום טלפוני יש לבחור אופציה זו בעמדת התשלום שבאתר ולשלוח את ההזמנה. יש לציין בהערות ההזמנה את מספר הטלפון שלך להתקשרות ואנו נצור עמך קשר תוך 1 יום עסקים לביצוע החיוב. כמו כן בסיום ביצוע ההזמנה ואישור תשלום זה, באפשרותך להתקשר לחנות למסירת פרטי כ.א. לחיוב – טלפון : 03-5504454. מכירה תחשב כהושלמה רק לאחר שבוצע השיחה הטלפונית והועבר אמצעי התשלום לידי "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ" ועם קבלת אישור מחברת האשראי לחיוב התשלום.

16. יובהר ויודגש, השלמת הליך מכירה באמצעי שאינו תשלום מיידי (בתשלום טלפוני) מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.

17. עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר ש "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ" תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי / ספק הסליקה או הבנק, על קבלת התשלום.

18. כל לקוח רשאי לאסוף בעצמו את המוצר הנרכש בתיאום מראש עם החברה או מי מטעמה, מאחת מחנויות החברה כפי שיתואם ובשעות הפעילות בלבד.

19. "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ" תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר, ובנוסף במידת הנדרש גם בדמי משלוח כמפורט בעמוד המכירה. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים יופיעו בטופס ההזמנה.

20. במקרה של פיגור בתשלומים מלא או חלקי, תהא החברה רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי, ורוכש המוצר באתר המאחר ו/או מפגר בביצוע התשלומים ו/או כל חלק מהם נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת להעמדת יתרת התשלומים לפירעון מיידי.

21. מועד אספקת המוצרים הנו עד 14 ימי עסקים אלא אם צוין אחרת בדף המכירה. ימי העסקים נספרים מיום קבלת התשלום בגין העסקה בפועל ."סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ" עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות רשות הדואר וכל צד ג' רלוונטי.

22. לקוח המעונין לבטל את ההזמנה לפני שהמוצר נשלח אליו יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בכתב לחנות של "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ" או באמצעות טופס הפנייה באתר, ללא חיוב כלשהו.

23. במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ", תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. במקרה זה, רק לאחר תאום מראש ואישור החברה, הלקוח יחזיר את המוצר בכוחות עצמו או על חשבונו.

24. תנאי לביטול הזמנה לגבי בשמים באריזה הנו שמירת האריזה בשלמותה, אם נפתחה אריזת הבושם לא ניתן לבטל את ההזמנה.

25. תנאי לביטול הזמנה לגבי בשמים המסופקים ללא אריזה הנו שלא נעשה כל שימוש (ולו המזערי ביותר) בבושם.

26. על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או באם מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול באמצעות טופס הפניה באתר תוך פירוט סיבת הביטול, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.

27. בכל מקרה אשר בו, מחמת גורמים שאינם בשליטת "ארצות דרך הבשמים בע"מ", נבצר יהא לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. לדוגמא: תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

28. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו /או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

29. במידה ותחול טעות בתיאור המוצר במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אינפורמטיבי אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ" לבטל את הרכישה הספציפית ודמי הגשת הצעת הרכישה יוחזרו.

30. "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ" שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

31. במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת"א בלבד.

32. חברת "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות לשנות\לבטל את המבצעים ללא הודעה מוקדמת.

ט.ל.ח.

מדיניות אספקה ומשלוחים

1. משלוחים חינם ככל שיוצעו באתר יבוצעו בישראל בלבד ובהתאם למגבלות אספקה של דואר רגיל (רשום) ברשות הדואר.

2. משלוחים לחו"ל יתבצעו בתוספת תשלום בלבד, בהתאם לעלויות וזמני אספקה במדינת היעד. על הלקוח לאשר תוספת עלות משלוח לאחר ביצוע ההזמנה.

3. תנאי רשות הדואר או של כל גוף אחר באמצעותו תבוצע האספקה יחולו על כל אספקה של מוצר באמצעות האתר, ויחייבו כל לקוח.

4. זמני אספקת המוצרים/שירותים הנם עד 14 ימי עסקים אלא אם מצוינים תנאים אחרים בדף המכירה. ימי עסקים / עבודה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים בישראל כולל : ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

5. במידה שהלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור בקשה זו ע"י "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ", ייספרו ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ"

6. "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ" לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה מעבר ל 7 ימי עסקים נוספים לימי האספקה הנקובים, רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה, זאת לאחר שהודיע לחברה על העיכוב האמור.

7. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי העבודה של רשות הדואר או חברת המשלוחים מטעם "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ".

8. מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ" אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח ו/או בשל תנאי חברת המשלוחים מטעם החברה, הלקוח יהא רשאי לאסוף את המוצרים מכל גורם המחזיק במוצרים עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ" ללקוח כך באמצעות דואר אלקטרוני.

9. משלוח ללא עלות, כולל משלוח רגיל או בדואר רשום בהתאם לבחירת חברת "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ", הכולל הבאת המוצר אל דירתו של הלקוח או עד לסניף הדואר הסמוך למקום מגוריו.

10. מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי המזמין בלבד ויכולה לכלול דרישה להצגת תעודת זהות של המזמין במעמד המסירה. היה והמזמין אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית ליתן יפוי כח מטעמו וכן ת"ז שלו למקבל המוצר שהוזמן.

11. על לקוח המעונין לקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי כאמור לעיל לבצע את ההזמנה טלפונית ולתאם מועד לשם הגעתו לקבלת המוצר. במקרה כזה לא יחויב הלקוח בדמי משלוח כלשהם.

12. בעת איסוף עצמאי של המוצר מכל חנות של "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ", יתכן והלקוח ידרש להציג תעודת זהות וכרטיס אשראי של מבצע ההזמנה. לקוח המבצע איסוף עצמאי של המוצר, יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, אשר יגרם למוצר מרגע שהמוצר הועבר לחזקתו , לרבות נזק אשר נגרם למוצר במהלך הובלת המוצר.

ט.ל.ח.

מדיניות החזרות וביטולים

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") חל על כל הרכישות המתבצעות באתר זה ובהתאם לחוק רשאי כל קונה באתר זה לבטל את הרכישה .

האמור לעיל בא לתת הסבר כללי אודות התנאים והטכניקה לביטול אך בכל מקרה הוראות החוק הן הקובעות .
לקוח המבקש לבטל את ההזמנה בטרם נשלח אליו המוצר יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון או באמצעות טופס הפנייה באתר, וחיובו יבוטל עם קבלת אישור בכתב.

על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר,
על-ידי הודעת ביטול באמצעות טופס הפניה באתר תוך פירוט סיבת הביטול. אם ימצא כי המוצר אכן היה פגום או שגוי לא יחויב הלקוח בדמי ביטול .

לקוח המבקש לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, שלא עקב פגם במוצר, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול באמצעות טופס הפניה באתר, תוך 14 יום מיום קבלת המוצר.
במקרה זה, רק לאחר תאום מראש עם שרות הלקוחות וקבלת אישור, הלקוח יוכל להחזיר את המוצר בכוחות עצמו ועל אחריותו לחנות היעד של החברה. במידה והלקוח יחזיר המוצר בדואר, עלות המשלוח בגין החזרת המוצר תבצוע על חשבונו.

תנאי לביטול הזמנה לגבי בשמים באריזה הנו שמירת האריזה בשלמותה, כולל הצלופן העוטף אותה. אם נפתחה אריזת הבושם לא ניתן לבטל את ההזמנה .

תנאי לביטול הזמנה לגבי בשמים ויתר המוצרים המסופקים ללא אריזה, הנו שלא נעשה כל שימוש (ולו המזערי ביותר) בבושם או בכל מוצר אחר הנרכש באתר המכירה הנ"ל.

החזרת התמורה תתבצע במעמד ביטול העסקה, ככל שניתן, או במועד הקרוב לכך, לא יאוחר
מ 7 ימי עסקים. התמורה תוחזר באותו אופן בו נעשה התשלום.
דמי ביטול לאחר סליקת אשראי הנם 5% מערך העסקה כפי ששולמה ע"י הלקוח
במקרה שהלקוח ביטל את העסקה לאחר שקיבל את משלוח המוצר תתווסף בדמי הביטול גם עמלת משלוח וטיפול, בין אם נגבה תשלום עבור המשלוח או לאו.

ט.ל.ח.

מידע על משלוחים

סוגי המשלוחים באתר ז'ילינסקי-רוזן שכתובתו הראשית : WWW.ZRP.CO.IL

משלוח חינם (במידה וניתן באפשרויות המשלוח המוצגות באתר) –

"סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ" שומרת לעצמה הזכות להציע משלוחים חינם, מעת לעת ובהתאם לשיקולה הבלעדי. במקרים אלו, המשלוחים יתבצעו בדואר ישראל, בדואר רגיל / רשום. במידה והחברה תחליט לשלוח מוצרים ללקוח בדואר רשום, לא יגבה תשלום נוסף. המשלוח יצא מהחברה תוך 3 ימי עסקים, זמן אספקתו ללקוח יהיה בהתאם למדיניות וזמני החלוקה של דואר ישראל. ניתן לעקוב אחר המשלוחים בדואר רשום באמצעות אתר הדואר: http://www.israelpost.co.il/itemtrace.nsf/mainsearch?openform

משלוח עד הבית-

שירות משלוחים ע"י שליח לכתובת היעד אותה הגדיר הלקוח בהזמנתו. המשלוח יסופק ללקוח תוך 4 ימי עסקים למחרת ההזמנה. המשלוח מבוצע לכל יישובי ישראל בעלי נגישות תקינה. השליח ימסור את המשלוח ישירות ללקוח או בא כוחו, בתיאום מראש.

עלות משלוח לכל הארץ עד הערבה בתוספת תשלום של 35 ש"ח. ברכישה מעל 400 ש"ח המשלוח על חשבוננו.

עלות משלוח לאזור הערבה ודרומה בתוספת 50 ש"ח. בקניה מעל 500 ש"ח המשלוח על חשבוננו.

.

איסוף עצמי –

ניתנת ללקוח אפשרות לאיסוף עצמי תוך הגעה לחנות הדגל שלנו.
על הלקוח להתקשר לחנות מיד לאחר הזמנת המוצר ולידע על איסופו, זאת בכדי לוודא שטרם התבצע משלוח. איסוף החבילה החל מיום למחרת בשעה 17:00 מחנות "ז'ילינסקי רוזן" או כל חנות אחרת של חברת "סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ", בתיאום מראש בטלפון: 03-5504454 ובכתובת רבי פנחס 10 ת"א-יפו, רק בשעות הפעילות.

ט.ל.ח. 

סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות

איך מרכיבים מתנה

1) בחרו את המוצרים אותם תרצו להעניק במתנה.

2) כשתסיימו לחצו על עגלת הקניות לצפייה במוצרים.

3) עברו לתשלום וכתיבת הברכה, אנחנו נעטוף יפה ונשלח את המתנה שהרכבתם

איך מרכיבים מתנה

1) בחרו את המוצרים אותם תרצו להעניק במתנה.

2) כשתסיימו לחצו על עגלת הקניות לצפייה במוצרים.

3) עברו לתשלום וכתיבת הברכה, אנחנו נעטוף יפה ונשלח את המתנה שהרכבתם

איך מרכיבים מתנה

1) בחרו את המוצרים אותם תרצו להעניק במתנה.

2) כשתסיימו לחצו על עגלת הקניות לצפייה במוצרים.

3) עברו לתשלום וכתיבת הברכה, אנחנו נעטוף יפה ונשלח את המתנה שהרכבתם