top of page

גרסה חדשה של האתר בהרצה, לתמיכה פנו אלינו

הסל שלך

חמאת שיאה

בשפה הצרפתית, כשרוצים להעיד על מישהו שהוא מרגיש טוב עם עצמו, אומרים:

Il est bien dans sa peau

– הוא מרגיש טוב בתוך העור של עצמו.

זאת אמירה מאוד חכמה ורגישה בעיני. אני מבין מאיזה מקום היא נוצרה.

אני לוקח אותה צעד קדימה – כשהעור שלי במצוקה, יבש וסדוק, לא טוב לי גם בנשמה.

מה אני עושה? מורח חמאת שיאה, שמעניקה לי תחושת הקלה גם בעור וגם במובן העמוק יותר.

לחמאת השיאה של ז'לינסקי רוזן מרקם עשיר והיא זמינה במגוון ריחות.

אני רואה בה דרך להכיר תודה לגוף שלי.

ארז ז'ילינסקי

bottom of page