top of page

ברוכים הבאים

בפרק הזה בחיי אני רוצה להציג את הגלריה שלי.
הגלריה הזו היא שונה, היא מציגה סיפורים ולילות לבנים של אמנים. 
היא לא עוסקת בסוף אלא בכל הדרך.
היא הולכת להיות חלק מהדרך.
היא מקדשת את האמנות על כל גווניה.
היא מגדירה דברים מחדש.
היא מטיילת בעולם.


היא אני.

ארז

ART space

זילנסקי & רוזן מחוייבים ל100% אמנים ישראלים ו 100% נחישות לקידום אמנות ישראלית.

bottom of page